Her vil vi ha oversikt over alle våre planlagte webinar eller live sendinger som er åpne for alle.  Vi har også noen som er lukket. Du vil få beskjed om disse hvis du har tilgang.  

Vi vil bruke live sendinger aktivt fremover og starter i juni.  Vi håper at du deltar på våre online arrangement og gir oss beskjed om hva du synes. 

Tre like webinar på ulike tidspunkt. Velg det som passer best for deg.

Hva er årsaken til at noen lykkes og får resultater? Hva er forskjellen på ulike program - om det så er treningsprogram eller kostholdsplaner? Hva er det viktigste du skal se etter når velger, eller lager ditt eget program? Vi inviterer til gratis og uforpliktende webinar hvor vi forteller hva som fungerer og hvorfor. Vi forteller deg hva som avgjør dine resultater - og det kan være at det er lettere enn du tror. Har du prøvd mye eller vil ha resultater første gang? Skaff deg plass nå.