Vi endres hele tiden - ofte umerkelig og vi legger først merke til det når vi finner gamle bilder eller møter venner som vi ikke har sett på lenge. - Vi kan se vår endring i deres øyne. Andre endringer er tydelige, dramatiske og hurtige. Sjelsettende opplevelser som setter dype spor.

Det at vi endres kan vi ikke gjøre noe med. Det vi kan gjøre, er å selv bestemme hva og hvordan vi vil endres. Vi kan få kontroll, og vi kan styre vår endring mot våre egne mål. Det er et bevist valg som hver enkelt av oss må ta.

Hvem bestemmer i ditt liv?
— Thorbjørn Merkesdal, prestasjonscoach og gründer

Følelsenes uttrykk

Hvor ofte har det hent at du har bestemt deg for å gjøre noe, for å nå et mål – men så sniker det seg inn en liten tvil som vokser og til slutt så endrer du mening. 

Hvor mange ganger har du opplevd at en beslutning som er blitt tatt – blir omgjort uten at det egentlig har skjedd noe nytt?  Eller at en veldig sterk opplevelse du har hatt viser seg å ikke være riktig, uten at du helt vet hvorfor?  - Hvor ofte skjer det ikke at vi tenker veldig mye på hva andre tenker på oss, kanskje så mye at det kan fylle hele vår bevissthet og vi begynner å endre oss - utifra en tanke om hva andre måtte tenker om oss.   Dette er helt naturlige følelser som vi alle møter fra tid til annen og av kanskje ganske ofte - våre følelser er viktige for å kunne fungere sammen med andre mennesker og å kunne redde oss fra farer. Dette ligger i menneskets natur og har gjort det i tusener av år.  Vi må forsøke å forstå våre egne, og andres, følelser og hvilke fantastiske muligheter som ligger i dem. 

Følelsenes effekt

Våre og andres følelser blir ofte undervurdert når beslutninger skal taes, samarbeid skal gjennomføres eller motivasjon skapes.  Faktisk er det slik at når både suksess og fiasko skapes så er ofte følelser inne som et avgjørende aspekt, og alltid inne som et medvirkende.  Hvorfor er det slik? – Fordi følelser alltid er involvert i alt vi gjør. Og hjernen vår er skrudd sammen slik at følelsene alltid står først i køen når innspill skal tolkes før beslutninger tas.  Og dette gjelder ikke bare store beslutninger, men i alt vi gjør.  Helt fra i om vi hilser på en kollega om morgenen og hvordan vi selv reagerer på å ikke bli hilste på til om vi hopper over en treningsøkt eller legger ned et prosjekt. 

- Og til å gi oss en enorm motivasjon og gjennomføringevne når følelsene spiller på lag med det vi ønsker å gjøre!

Ingen endringsreiser er like. Selv om noen kanskje har samme mål så har alle ulike startsted og ulike forutsetninger.  Vi tar med oss Søren Kierkegaards refleksjon om hjelpekunst og formaning om at vi må respektere og forstå hvor hvert enkelt menneske befinner seg og at det er en forutsetning for å kunne hjelpe. 

Ingen endringsreiser er like. Selv om noen kanskje har samme mål så har alle ulike startsted og ulike forutsetninger.  Vi tar med oss Søren Kierkegaards refleksjon om hjelpekunst og formaning om at vi må respektere og forstå hvor hvert enkelt menneske befinner seg og at det er en forutsetning for å kunne hjelpe. 

Følelsenes bidrag

Våre følelser er en fantastisk styrke både privat og i samarbeid med andre når disse spiller på lag med det vi rasjonelt ønsker å oppnå.  For å få dette til så må vi først å fremst få oversikt på hvordan våre og andres følelser virker.  Og bygge videre på disse.  Slik kan vi skape motivasjon, tilhørighet og selvtillit til egen suksess. 

Vi mener at suksess skaper mer motivasjon og ser fremover. Våre sertifiserte coacher og veiledere vil hjelpe til med å finne din motivasjon og skape klarhet når beslutninger skal tas - enten dette er i en gruppe eller som enkeltperson.

Det å kunne drøfte fastlåste situasjoner, veiskiller i eget liv eller ønsker om forandring med andre,  - som hjelper til med å se situasjonen på litt andre måter, som kan bidra med innspill, erfaring og kompetanse - vil hjelpe.  Det vet alle som har prøvd. 

Noen av situasjonene hvor vi kan bidra:

  • Har du lyst til å gjennomføre et nytt mål i og vil sikre motivasjon til å lykkes?
  • Må du gjøre endringer i ditt liv for å komme tilbake på jobb eller over i en ny jobb?
  • Jobber du i en organisasjon som sammen må skape motivasjon. 
  • Å bryte negative tankemønster, slik at det åpner opp for nye muligheter - til å definere egne verdier og ta tak i drømmene dine, slik at du raskere kan sette kursen mot målet ditt.
  • Lar du deg ofte stoppe fordi du er redd?
  • Står du ovenfor et veiskille i livet ditt eller føler deg sliten og utbrent?
  • Går du rundt med mye dårlig samvittighet og vil styrke din selvfølelse, slik at du opplever deg selv som verdifull og god nok?
  • Har du ambisiøse mål og vil øke din eller deres prestasjon?

 

Vi gjennomfører veiledning og coaching hos deg som er på Romerike eller hos oss på Jessheim.  Vi kan også gjøre online veiledning og coaching. 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.