Treningsplanlegging med Trainingpeaks

For å planlegge og følge opp løpe og sykkeltrening så bruker vi ofte Traningpeaks. Vi tilbyr alle våre kunder som ønsker det en Trainingpeaks Premium konto inkludert i deres trening. Det gir oss en fin mulighet til å planlegge og følge opp treningen sammen påp en god måte.

Arbeidsmåte med Trainingpeaks.

  • Vi bruker en kapasitet-test for å avklare terskel og soner i den prioriterte idrettsgrenen. Vi oppdaterer Trainingpeaks profilen med denne informasjonen og soner fra Olympiatoppen.

  • Sammen med utøveren setter vi mål inntil et år fremover. Dette avklarer periodiseringen som Trainingpeaks gjør.

  • Vi avklarer også forventet treningsbelastning. Vi bruker TSS (Training Stress Score) som en indikasjon på treningsbelastning pr. uke. Fordelen med denne fremfor eksempelvis antall timer er at den tar med seg intensitet i treningen også.

  • Så gjennomfører vi en periodisering og lager en ATP (Annual Training Plan)

  • Vi lager månedlig treningsplaner som passer med målene i ATP’en.

  • Den første måneden er ofte en grunnlagsmåned hvor vi får erfaring fra utøverens trening og intensitet. Disse erfaringene bruker vi til å planlegge detaljene i den neste måneden. De kommende månedene vil vi følge progresjonen i ATP’en sammen med periodiske resultat tester og utøverens opplevelse. Det er viktig at totalbelastningen tas med i planleggingen.

  • Vi følger opp de enkelte treningsøktene og ser på analyser og kommer med råd om forbedring løpende.

  • Når kunden er på fellestrening hos oss med sin trener så vil vi også gå gjennom Trainingpeaks planen.

Du kan lese mer om Trainingpeaks her.

Oppsett klart for trening
IMG_20180925_135423.jpg

Vi kan lage en pakkeløsning for deg. Det gir deg en komplett pakke som er tilpasset din egentrening og gir forutsigbarhet gjennom høst og vinter. Les mer om våre sykkelpakker her:

Lars Jørgen Markløft.jpg
Lars Jørgen Slynge.jpg