Tilstede på arbeid

For de fleste av oss er arbeidsplassen og arbeid en stor del av hverdagen og livet vårt. Det er derfor viktig for vår egen helse å være i et arbeid vi liker og ha et godt arbeidsmiljø vi trives i. Dessverre så opplever alle å bli syke fra tid og annen. Hvor lenge denne sykemeldings-perioden varer, kan bero på hvordan arbeidsmiljøet er, hvordan sykefraværsoppfølgingen er og hvordan egen helse er.  

MERKES hjelper bedrifter og enkeltpersoner i sykemeldingsprosessen. Vi kan bidra med å redusere sykefraværet i bedriften og vi kan bistå enkeltpersoner i prosessen tilbake til arbeid. Vi kan følge opp den sykemeldte i forhold til NAVs forventning. Vi har tiltakene for øke tilstedeværelsen på arbeidsplassen.

MERKES baserer seg på enkeltoppdrag. Dette betyr lav kost og økt fleksibilitet for deg. Vi er der når du trenger det og vi tar oppdrag når behovet oppstår. Arbeidsområdet er i hovedsak i Øvre Romerike men vi kan ta oppdrag utenfor dette området også.

Vi bruker individuell kartlegging med fokus på muligheter. Dersom det er nødvendig med et annet type arbeid vil vi kunne bistå med en ekstern arbeidsutprøving tilrettelagt i forhold til interesser og helsetilstand. 

SAM_1042.jpg

ARBEIDSMETODE