Grunnlag for god personlig utvikling

Det å lykkes skaper mer motivasjon og det å mislykkes skaper frustrasjon. Derfor finnes det god og dårlig personlig utvikling. Den gode skaper mer motivasjon, glede og selvtillit. 

Uansett hva du ønsker å oppnå er disse tre modellene viktige å ha med i tankene og planene dine.  God utvikling skapes ikke tilfeldig. Det handler om at de riktige tingene gjøres på riktig måte i riktig rekkefølge. Så bruk litt tid på å planlegge før du setter igang med masse energi og pågangsmot - så øker du dine muligheter for å lykkes og skape langsiktig utvikling.

Alt det som skal til for å lykkes på en god måte. 
 

 

Motivasjonskurve

Grunnlag for all god utvikling er din motivasjon, bare husk at den endres over tid. 

De fleste er ofte motivert i starten, men det kan endres ganske raskt.  Etterhvert som det oppstår problemer eller resultatene ikke kommer så er det vanlig å bli både betenkt og skuffet og motivasjonen for hele prosjektet kan plutselig forsvinne.  Og ofte så lurer du på hva som var årsaken til at du i det hele tatt satte igang.  

Vit at slik er det med alle i alle endringer, du må finne ut hva du skal gjøre når det skjer med deg. 

 

Utviklingspyramide

Denne viser noe av de viktigste delen som bør være på plass for  å sikre en god utvikling. 

Motivasjon er grunnlag for all god utvikling og den pratet vi litt om i forrige modell. 

I tillegg behøver du kompetanse om hvor du er og hvor du skal og hva som skal til.  Du må ha oversikt over dine ressurser og her ligger også tid og muligheter i dine omgivelser. Sørg for å fortsett - det gjør du ved å lage delmål og sikre motivasjon. 

 

Utviklingstrappa

Når du skal starte å gjøre de oppgavene som må til så start for all del med de grunnleggende og litt lettere oppgavene.  Øk intesiteten etterhvert men start ikke med for mye.  Gi deg selv tid til å bli vant med dine nye rutiner og oppgaver slik at det blir en vane før du setter igang med nye oppgaver.  For mye for fort kan skape uheldig stress og overbelastning, men samtidig kan for lite gjøre at hele prosjektet blir lite interessant og at du mister motivasjonen.  Sørg for å holde deg mellom de to skrå strekene. Og jobb med få, men riktige, arbeidsoppgaver om gangen. 


Balanse og stabilitet i hverdagen

All utvikling krever at du har en stabilitet å jobbe ut ifra. Det blir som om du skal hoppe virkelig langt så må du ha et solid grunnlag å ta sats fra, eller om du skal løpe fort så er det bedre å løpe på hard underlag enn i løs sand. Så før du starter med ditt nye personlige utviklingsprosjekt så anbefaler vi at du ser litt på ditt eget personlige grunnlag og hvordan det er i dag. 

Tenk litt over hva som er viktig for deg i din hverdag og ditt liv i dag.  Sett gjerne noen hoveddeler som passer til deg og eventuelt de du deler livet sammen med.   Tenk så gjerne over mye tid og innsats du bruker på disse delene.  Her bør det være balanse slik at det ikke er en overvekt.  Se også på hvor tilfreds du er med din egen situasjon og din utvikling på de ulike områdene og sørg for å bli det :-)  Det kan lette deg for mye ubehagelige tanker og ballast som du ikke behøver når du skal ivdere.