Det er mulig å få til ekte personlig veiledning på en god måte også over internett.  Vi bruker samme metoder og prinsipper som vi gjør i alt vårt arbeid - det skal Merkes og gi resultater.  

Vi starter med Merkes - Online i løpet av juni. Frem til da har vi en test periode med noen frivilige.  Vi takker for hjelpen og tålmodigheten - som er nødvendig for at dette skal blir så bra som vi ønsker det.  

En tett personlig dialog med deg og din trener, coach eller veileder - hvor Du forteller oss om hva du vil og hva som er dine muligheter.  Det er vårt utgangspunkt i arbeidet som følger.  Vi legger opp til 8 ukers helt unike program som er laget for deg. Det gjør vi fordi vi mener at det ikke finnes like personer, like mål eller like hverdager - da kan det heller ikke finnes like program.

Vi har fått tilstrekkelig med frivillige til å hjelpe oss med å teste. Men om du vil stå på liste som interessert så registrer deg gjerne på listen ved å klikke på knappen til høyre. 

Trening

Vi lager en individuell treningsplan som gjelder kun for deg. Den tar utgangspunkt i ditt ståsted, dine muligheter i din hverdag og dine mål. Vi oppdatere denne sammen hver andre uke. 

Vi gir deg instruksjonvideoer på de øvelsene du skal gjøre, og forteller hvor mange repetisjoner og hvor tungt.  Uansett om du gjør øvelsene hjemme, på studio eller ute. 

Kosthold

Som for ditt treningsprogram så tar vi utgangspunk i hva du liker å spise og hva du og din familie er vant med, om du har allergier eller er noe du absolutt ikke liker å spise.  På bakgrunn av dine mål og hva du ønsker å få til så lager vi en 7 dagers meny for deg.  Som gir deg 5 måltider til dagen, ballanse mellom næringsstoffer og riktig energi nivå. Også her får du den tett oppfølgingen som er nødvendig for å gjennomføre og nå dine mål. 

klatremann med logo.png

Riktig utvikling krever riktig dialog

Grunnlaget for riktig utvikling er å sikre riktige utfordringer til riktig tid. Derfor må vi være flinke til å endre oss og tilpasse arbeidet som skal gjøres med de muligheter og de resultater vi har. Det forutsetter at vi får ha en god og tett dialog med deg.  Derfor må alle som deltar på våre 8 ukers program ha en oppstartsamtale med sin personlige veileder som følger deg i hele programmet samt to oppfølgingssamtaler.  Vi avtaler tid og du får tilgang til vår online konferanse.