Merkes på jobb

De ansatte er alle organisasjoners viktigste ressurs. Da er det avgjørende at de blir tatt godt vare på, 
at de er langtidsfriske, opplagte og har god helse og god fysisk form. 

Kanskje kan det å tilby dine ansatte gode treningsmuligheter og å skape gode sunne vaner være din bedrifts største konkurransefortrinn. Nettopp fordi det gir økt personlig energi, bedrer konsentrasjonen, gir kreativitet og godt humør, i tillegg til at det øker samholdet og reduserer sykefraværet. 
 

Derfor gjør fysisk aktivitet deg bedre på jobben:

 • Økt aktivitet gir økt fysisk og mentalt overskudd.
 • Bedre konsentrasjon og du takler stress bedre.
 • Bedre søvn og du våker mer uthvilt.
 • Treningskultur gir prestasjonskultur.
 • Trening forebygger og bidrar i behandlingen av en lang rekke livsstilssykdommer, som muskel-, skjelett og psykiske lidelser. Slike lidelser er årsaken til over halvparten av det legemeldte sykefraværet i Norge.
Mer overskudd og energi, økt konsentrasjon, bedre humør og lavere sykefravær. Trening og godt kosthold er en av de sikreste oppskriftene for å lykkes på jobben.
— Gry H. Merkesdal, gründer og trener
Etter å ha jobbet i mange år i NAV med sykemeldte oppfølging ville Gry bidra enda mer og jobber nå aktivt med å redusere årsaken til sykefravær. 

Etter å ha jobbet i mange år i NAV med sykemeldte oppfølging ville Gry bidra enda mer og jobber nå aktivt med å redusere årsaken til sykefravær. 

 

Vil du ha mer informasjon om Merkes trening på Jobb: 

Vil du vite mer om hva Merkes Trening på Jobb kan gjøre for deg og din organisasjon. Send inn dette skjemaet eller ta kontakt med oss direkt på e-post eller telefon.  

 

Merkes program for mer aktivitet og overskudd på jobb!

Et strukturert program basert på Merkes modell om personlig utvikling - gir din organisasjon mer aktivitet og overskudd i arbeidsdagen, at det også bidrar til redusert sykefravær og stress kan gjøre dette til din beste investering i år. 

Vi har laget flere treningsprogram som inneholder trening på jobb med PT, kostholdsveiledning og redusert pris på egentrening og oppfølging i fritiden.  Våre jobb treninger er på mellom 30 og 45 minutter.  Disse kan gjennomføres når som helst og hvor som helst, med treningstøy eller uten.  Det er ingen problem å gjennomføre i kjeledressen eller i kontordressen.  Programmene leveres i en serie med progresjon - våre trenere er også fantastisk flinke til å skape engasjement og gode vaner utenom selve treningsøktene.  

- Ta kontakt for å finne ut hva vi kan gjøre for din bedrift. 

Selv en halv time med moderat aktivitet daglig gir en helsegevinst. Mer aktivitet gir enda høyere helsegevinster. Økte mengde og høyere intensitet, kombinert med riktig kosthold og riktig restitusjon, gir fantastiske effekter - for fysisk helse, humør og mentalt overskudd. 

Undersøkelser viser at folk er motivert for å legge om til en sunnere og mer aktiv livsstil. Dette er en mulighet som arbeidsgivere bør benytte seg av!

Alle typer trening hjelper. Her er det viktig å utnytte de mulighetene som finnes og å velge noe som er motiverende. Det viktigste er å få trent på en riktig måte med god struktur og gjøre fysisk aktivitet til en vane. Det er viktig å beholde styrken rundt leddene på best mulig måte. Korrekt utført styrketrening forebygger slitasje og forebygger belastningsskader, fall og brudd. Egentlig er det ingen grunn til å utsette dette.

 
Det er uansett viktig at ledelsen går foran med et godt eksempel. Hvem har Romerikes sprekeste ledergruppe?
— Thorbjørn Merkesdal, gründer og prestasjonscoach
 • Langsiktige treningsprogram for å sikre de sprekeste ansatte på Romerike
 • Faste treningstimer til faste timer med fast eller varierende innhold. 
 • Ute og innetrening - avhengig av vær og muligheter
 • Interne Kick-off eller samlinger
 • Kundearrangement
 • Konkurransespesifikk oppfølging for bedriftsinterne idrettslag, sykkelklubber osv. 
 • Test og dokumentasjon av oppnådde resultater.

Å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne er også underlagt Arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal altså, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, også vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant sine arbeidstakere. Arbeidstilsynet og Helsedirektoratet har sammen med STAMI utformet et faktaark om fysisk aktivitet og arbeid.

 • Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel. 
 • Det er veldokumentert at fysisk aktivitet virker forebyggende og helende på over 30 diagnostiserte helseproblem og tilstander.
 • Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive