Merkes er en drøm, en ide og kanskje en visjon. Vi har en grunnleggende tro på at glede, livskvalitet og mestring springer ut ifra riktig aktivitet og riktig kosthold. Og vi har satt oss som mål å få det til. Å bidra til riktig aktivitet, uansett hvor du er. Uansett hva dine forutsetninger er og uansett hva dine mål er. Det samme gjelder for kosthold. Vårt mål er å hjelpe deg til å få det kostholdet som passer best for deg. Det betyr at vi må ta utgangspunkt i din hverdag, først da kan våre løsninger være riktige for deg. Samtidig har vi som mål om at det skal være gøy. Det skal være gøy å lykkes fordi målet må være livsglede. Derfor har vi Livet skal lekes som vår visjon, for aldri å glemme at det er glede ved å være aktivitet, gleden av å god mat, gleden av å oppleve en kropp som mestrer det du ønsker den skal få til som er vårt mål. Derfor er Merkes til. Det er vår visjon, vår drøm og vår ide.

Vår visjon er Livet skal lekes med det mener vi at det skal være aktivt, gøy, nyskjerrig og inspirerende.  Det er grunnlaget for alt vi gjør og for hvordan vi gjør ting.  Vårt mål er at våre endringer skal merkes. Det betyr at det vi gjør skal virke og vare.  Det skal også gi effekt mot et konkret mål.  

 

For å få dette til har vi trenere som har riktig kompetanse og personlig erfaring og innstilling. 
Vi jobber også etter en metode som vi kaller Merkesmetoden. I vårt arbeid bruker vi en arbeidsbok som hjelper til med å strukturere arbeidet på riktig måte.

Innhold i Merkesmetoden

  • Du må vite hva du vil for å kunne bestemme i ditt eget liv. Vær bevisst dine ønsker og mål.

  • Du kan påvirke din egen motivasjon. Hvordan kan du ville gjøre det du må gjøre for å nå ditt mål?

  • Gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge. -Det avgjør din utvikling.

  • Ikke slutt! Sikre kontinuitet i arbeidet ditt.

  • Det praktiske arbeidet som må gjøres.

  • Evaluering av hva har du fått til!