For å lykkes må du vite hva du vil. Bli bevist dine ønsker og mål.

Det er mulig å få til ting og nå mål uten egentlig å ha tenkt særlig over hva du vil i forkant.  Det vi ønsker derimot er at du selv tar styring på hva du vil og ønsker å fylle ditt liv med. 

Det er kun du og ingen andre, som må beskrive dine mål og drømmer. Jo flinkere du er til å være tydelig på hva du ønsker, jo lettere er det å oppnå det du vil.

Da vi fikk vite at vår datter hadde et medfødt syndrom som gjorde at hun ville være mye mer avhengig av voksenstøtte enn det vi var forberedt på, måtte vi sette oss ned og prate om hva det kom til å bety for oss. For å vite hvordan vi skulle forholde oss og hva vi skulle gjøre, måtte vi også vite hva vi ville. Da begynte våre første tanker på personlige mål for familien og oss selv som et tema å ta form. Vi ville bestemme selv hvordan vi ville leve våre liv og hvordan vår hverdag skulle være.

For at du skal bestemme i ditt eget liv, må du vite hva du vil! Hvis du ikke er bevist dine egne ønsker og mål er det tilfeldigheter, eller noen andre, som bestemmer.

I arbeidslivet, enten det er offentlig eller privat, er alle vant med å snakke om mål og resultater. I organisert idrett er mål og resultater med i alt vi gjør.

Personlig er det ikke så mange som snakker om mål. Men - vi vil snakke om nettopp det - de personlige målene.
— Gry og Thorbjørn, gründere og trenere
Mål kan være tydelige og utydelige. De kan være helt konkrete og definerte med tall, og de kan være mer som en visjon – som for eksempel vår visjon «Livet skal lekes». Har du en visjon for ditt liv?

Mål kan være tydelige og utydelige. De kan være helt konkrete og definerte med tall, og de kan være mer som en visjon – som for eksempel vår visjon «Livet skal lekes». Har du en visjon for ditt liv?

Hva er egentlig et mål?

Dette er egentlig et fantastisk morsomt og inspirerende arbeid hvis du tør å slippe deg fri og tenke uten så mange begrensinger. Å tenke fremover på dine ønsker og drømmer, på hva du har lyst til å få til. Hva er ditt hovedmål og hva gir deg energi?

Dette er egentlig et fantastisk morsomt og inspirerende arbeid hvis du tør å slippe deg fri og tenke uten så mange begrensinger. Å tenke fremover på dine ønsker og drømmer, på hva du har lyst til å få til. Hva er ditt hovedmål og hva gir deg energi?

De aller fleste av oss ønsker at noe skal bli bedre, men det er ikke like lett å vite vi vil skal bli bedre. Ganske få har helt klart for seg hva de ønsker at skal forbedres.
Dette er egentlig et fantastisk morsomt og inspirerende arbeid hvis du tør å slippe deg fri og tenke uten så mange begrensinger. Å tenke fremover på dine ønsker og drømmer, på hva du har lyst til å få til. Og å planlegge for hvordan du skal oppnå det.
«Vi bruker å spørre - hvor mange vil at noe skal bli bedre i år enn i fjor? Da løfter alle opp hendene.  Når vi så spør om hvor mange som vet hva de vil at skal bli bedre, så faller noen hender. Så spør vi hvor mange som vet helt konkret hva de vil skal bli bedre, innen når og hvorfor. Da er det kun et fåtall hender igjen.»
Det finnes veldig mange ulike typer mål. Mål kan være tydelige og utydelige. De kan være helt konkrete og definerte med tall, og de kan være mer som en visjon – som for eksempel vår visjon «Livet skal lekes».
Mål kan også være litt skremmende.  Mange liker ikke å ha mål. Det kan være litt fordi det kanskje er en konkurransetanke omkring det, eller at det ikke er så viktig å nå de faktiske resultatene. 
Samtidig er det å ha et mål skremmende fordi det blir så fryktelig tydelig hvis du ikke når dem. Det å ha mål innebærer nederlag, fordi måloppnåelse også betyr at du innimellom ikke når målene dine. Da skal du tenke på at det ikke alltid er målet i seg selv som er det viktigste, men hva du har oppnådd på vei mot målet ditt, enten i form av resultater eller opplevelser. Vi er helt sikker på at du har fått til noe og kommet lengre enn der du var før du startet.

Hva er grunnen til at vi har mål?

Mål kan være en enkel måte å få ting gjort på, og de fleste bruker en liste over gjøremål for dagen eller uken som en måte å organisere sin hverdag på. På samme måte kan det være en fin måte å løfte blikket litt og tenke i lengre perioder. Hvorfor bare en uke når du kan tenke et år fremover, eller flere år? Arbeidsmetoden er den samme. Det å ha mål hjelper deg med å få gjort det du vil i årsperspektiv, på samme måte som de målene du har for uken eller morgendagen. 

Fordi det er vanskelig å få til det du ønsker å få til når du ikke vet hva det er du vil. Og jo mer sikker du er på hva du vil, jo tydeligere det er for deg – desto lettere er det å få det til.»

«Slik vet du også helt tydelig at du har nådd ditt mål. Våre ønsker om forbedring flytter seg, men hvis du har vært flink til å lage et konkret og tydelig mål, vil målet stå stille selv om du blir flinkere. Da er det lettere for deg å vite når du har nådd ditt mål, og å være tilfreds med det.
— Gry og Thorbjørn, gründere og trenere
Det er mulig å få til ting og nå mål uten egentlig å ha tenkt særlig over hva du vil i forkant. Det vi ønsker derimot er at du selv tar styring på hva du vil og ønsker å fylle ditt liv med. Det er kun du og ingen andre, som må beskrive dine mål og drømmer.

Vi har som mennesker en tendens til ikke å se hva vi faktisk får til i hverdagen, og ofte blir vi skuffet over oss selv og vår prestasjon. Det å ikke lykkes fører til at motivasjonen blir dårligere, mens det å lykkes skaper mer motivasjon. Men for å lykkes må du vite hva du har fått til, og da må du også ville, og vite hva du vil.
For oss i Merkes er det også slik at vi jobber med personer og organisasjoner som ønsker en konkret endring eller forbedring, og da er det viktig for oss å vite at vi faktisk kan levere den fremgangen. Også i dette arbeidet er det nyttig å ha et tydelig mål som skal nås – og resultater som skal skapes.
Jo mer konkret målet er, jo lettere er det å lage en plan for hvordan vi skal nå målet, og for hvordan du skal få til det du vil oppnå. Når vi har blitt enige med oss selv om hva vi vil, kan vi tenke på hva vi må gjøre. Hvordan planen blir til skal vi snakke om i neste uke, men målet bør være så tydelig og konkret som mulig for å gi et godt grunnlag for din personlige plan. Dette handler om at alt vi skal få til krever en retning og energi. Uten et mål er det veldig vanskelig å holde fast ved retningen og å ha nok energi.

Hvordan bør målet være?

Delmål vs. hovedmål.  Resultatmål vs. arbeidsmål  

Jepp, nå begynner det å bli litt komplisert. Vi forsøker å gjøre det så lett som mulig, men metoden skal også være komplett og da må vi ta med de ulike typene mål. Det er flere ulike typer mål, og vi bruker dem alle.

  • Hovedmål og delmål.
  • Resultatmål og gjøremål.

Hovedmålet er ditt eget langsiktige mål.

Det må være ditt eget mål. Det må gi deg energi og motivasjon til å gjøre det som skal til for å få jobben gjort.  Det er dette målet du skal tenke på dårlige dager, eller når du planlegger fremover hva du skal gjøre. Da skal du se for deg ditt eget personlige hovedmål. Det kan være konkret og tydelig, men det kan også være litt diffust om du synes det er vanskelig å være helt konkret. Det som er viktig er at du har tenkt gjennom hva det betyr for deg og hva du ønsker å få til. Det er her du blir sjef i ditt liv.

Delmålet er måten du deler opp hovedmålet ditt.
De fleste hovedmål er så langt fremme at det kan være litt vanskelig å få motivasjon i hverdagen, og faktisk også å vite hva du må gjøre fra uke til uke eller måned til måned. Hovedmålene har også en tendens til å være litt mer diffuse og gjerne også flytte seg litt som en følge av din egen utvikling. Her er delmålene mer konkrete, tydelige og gjerne ikke så langt frem. Vi anbefaler ofte å ha et tidsperspektiv på delmål på åtte uker. Det er tilstrekkelig tid for de fleste til å skape resultater, bygge nye vaner og etablere endring på en god måte.

Resultatmål vs. gjøremål
Både hovedmål og delmål beskrives nok best som resultatmål og arbeidsmål. Et resultatmål viser hva du har fått til. Det kan være i kilo, tid, hastighet, penger, resultat på tabellen eller andre konkrete og målbare resultater. Men et resultatmål kan også brukes for å beskrive følelser, opplevelser eller kontroll i eget liv, hvis det er dine mål. Når vi jobber fra dag til dag, eller uke til uke, bruker vi ofte gjøremål. Et gjøremål er en beskrivelse av hva du skal gjøre, på samme måte som du har i din hverdag til vanlig. 

Det finnes en huskeregel som gjør målene dine enda litt bedre. Uansett om målet ditt er et hovedmål, delmål, resultatmål eller gjøremål, blir det bedre om du forsøker å gjøre det litt «SMART-ere».

SMART er en huskeregel veldig mange bruker når de jobber med mål.

  • Spesifikk – Målet bør være så spesifikt beskrevet som mulig. Bruk gjerne litt tid på å beskrive det slik at det blir helt tydelig hva det faktisk er du ønsker å få til. 
  • Målbart – Om du klarer å gjøre det målbart er det lettere å vite om du når målet, og det gir ofte en bedre effekt. Det er vanskeligere å få alle mål til å være helt målbare. Da kan det være lurt å tenke gjennom hva det å nå målet betyr for deg, og beskrive det.
  • Akseptert – Dette er gjerne det punktet vi mener har størst betydning for om du faktisk når målet ditt, og kanskje det som lettest blir glemt. Er du virkelig helt sikker på at dette målet er viktig for deg? At dette vil du jobbe hardt nok for å nå? Hvis du er det så er det veldig bra, og du går videre.  Hvis ikke bør du starte på nytt.  
  • Realistisk – Her må du sjekke at målet ditt faktisk er mulig å få til. Det betyr at du må tenke gjennom om din tid, dine ressurser og dine muligheter faktisk strekker til for å nå målet ditt. Vår erfaring er at de fleste har mål som er realistiske og kanskje heller litt for forsiktige.
  • Tidsbestemt – Det er en fordel å sette et tidspunkt for når du skal ha nådd målet ditt. Det er veldig lett å utsette arbeidsoppgavene mot mål som ikke er tidsbestemt, og det er også vanskelig å vite hvor mye innsats som kreves når.

De neste dagene fremover blir det publisert nye blogginnlegg om de ulike temaene i Merkes-metoden. Neste tema er «Hvordan få lyst til å gjøre det du må og hvordan du kan påvirke din motivasjon». Vi håper du følger med, og gi oss gjerne kommentarer slik at vi kan lære av dine meninger.