Posts tagged Mål
Hvordan få lyst til å gjøre det du må og hvordan du kan påvirke din motivasjon.

«Din motivasjon er uløselig knyttet til alt du gjør!

Motivasjon har du hele tiden, men av og til er motivasjonen for å ligge i senga sterkere enn motivasjonen til å ta en joggetur …»

Det finnes ikke mangel på motivasjon. Men det finnes absolutt mangel på den motivasjonen som hjelper deg til å gjøre det som du mener er smart for deg å gjøre.

Så, er løsningen da å sitte og vente på at den "riktige" motivasjonen skal komme? Eller er det andre måter å få gjort det du vil?

Vi vil gjerne fortelle deg hvordan du kan påvirke din egen motivasjon.

Read More
For å lykkes må du vite hva du vil. Bli bevist dine ønsker og mål.

Det er mulig å få til ting og nå mål uten egentlig å ha tenkt særlig over hva du vil i forkant.  Det vi ønsker derimot er at du selv tar styring på hva du vil og ønsker å fylle ditt liv med. 

Det er kun du og ingen andre, som må beskrive dine mål og drømmer. Jo flinkere du er til å være tydelig på hva du ønsker, jo lettere er det å oppnå det du vil.

Read More