Posts tagged Gjøre riktige ting i riktig rekkefølge
Gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge.

Rekkefølgen du gjør dine oppgaver i vil avgjøre resultatet. Derfor er det viktig å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Til nå har vi skrevet om mål og motivasjon. Så la oss forutsette at du har et skikkelig fint mål, og at du har den riktige motivasjonen som trengs.

Dessverre er ikke det nok for at du skal nå dine mål. Du må gjøre noe annerledes i dag enn det du gjorde i går.

Da må du også vite hva du skal gjøre, og i hvilken rekkefølge.

Her er fem kjappe tips til hva du kan gjøre for å bli tryggere på at du gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge.

Read More