Posts tagged Egen utvikling
Merkesmetoden – hvorfor den virker så godt som den gjør?

Riktig utvikling er ikke tilfeldig.  Det er mulig å nå sine mål gjennom flaks og tilfeldigheter.  Men om du vil være så trygg som mulig på å nå dine mål så bør du jobbe etter en metode.  Hvorfor det er slik og hvilke fordeler du oppnår forklarer vi mer om i denne teksten.

Det finnes veldig veldig mange ulike måter, teorier, metoder og tips på hvordan du skal nå mål. Enten det er i jobbsammenheng eller privat.  Samtidig som de kan se veldig ulike ut så er det noen ting som går igjen. 

Merkes gründerne Gry og Thorbjørn har jobbet med endring og utvikling både privat og i jobbsammenheng i over 20 år.

Read More