Gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge.

Rekkefølgen du gjør dine oppgaver i vil avgjøre resultatet. Derfor er det viktig å gjøre de riktige tingene til riktig tid. Til nå har vi skrevet om mål og motivasjon. Så la oss forutsette at du har et skikkelig fint mål, og at du har den riktige motivasjonen som trengs.

Dessverre er ikke det nok for at du skal nå dine mål. Du må gjøre noe annerledes i dag enn det du gjorde i går. 

Da må du også vite hva du skal gjøre, og i hvilken rekkefølge.

Her er fem kjappe tips til hva du kan gjøre for å bli tryggere på at du gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge.

Løpetrappa.PNG
forbedringsområder.PNG

1. Finn dine egne forbedringsområder.
Et forbedringsområde er noe du kan bli flinkere på eller må gjøre for å nå målet ditt. Et enkelt eksempel er at om du vil få gjort mer i hverdagen din kan det være lurt å begynne å legge deg tidligere. Eller at om du vil bli flinkere til å gå på ski så må du jobbe med kondisjonen din, styrke og kanskje skiteknikk.

Vi bruker gjerne å skrive en liste på fem områder som er viktige for målet. Et forbedringsområde kan inneholde flere delmål eller arbeidsoppgaver. Forbedringsområdet kan være stort og komplekst, og det kan være lite og konkret. Det viktigste er at det er noe som fører deg mot ditt mål.

Denne trappa har vi laget for å vise sammenhengen mellom hvordan motivasjonen påvirkes av din fremgang.  Det å lykkes er kanskje den sterkeste måten å skape langvarig motivasjon. 

Denne trappa har vi laget for å vise sammenhengen mellom hvordan motivasjonen påvirkes av din fremgang.  Det å lykkes er kanskje den sterkeste måten å skape langvarig motivasjon. 

2. Prioriter områdene dine.
Prioriter forbedringsområdene dine etter hvor viktige de er for at du skal nå ditt mål, og hvor stort potensiale du har innenfor de ulike områdene. Hvis vi igjen bruker «flinkere til å gå på ski» som et eksempel så kan det være at du er ganske sterk, men har mye å lære på skiteknikk, eller omvendt. Gi høyest prioritering til det du mener er det viktigste området for at du skal nå dine mål.

3. Start med det viktigste.
Se på de høyest prioriterte forbedringsområdene dine. Er det noen av dem som danner grunnlaget for andre? Eksempelvis kan kjernestyrke være viktig hvis du har som mål å løfte tungt i markløft. Eller hvis vi igjen tenker på «flinkere til å gå på ski», kan skiutstyr kanskje være noe som må på plass før du kan begynne å trene teknikk. Se også etter om det er noen som er lettere å nå enn andre. Hvis det er et område som du kan få til ganske lett, er det lurt å starte med det. Så når du skal velge blant de høyest prioriterte områdene; start med de områdene som er grunnlag for andre eller som er lette å nå.

4. Ikke start med for mange områder samtidig. 
Vi jobber sjelden med flere enn tre forbedringsområder om gangen. I og med at de ulike områdene kan ha flere mål eller arbeidsoppgaver, kan det bli rotete om du jobber med flere områder samtidig. Da er det bedre å bli ferdig med noen av dem og legge til nye etter hvert.

5. Vær tålmodig og gi deg selv tid. Da får du det til.
Evaluer din fremgang og dine forbedringsområder hver åttende uke. Hvis du opplever fin fremgang, eller har veldig dårlig tid, kan du evaluere etter seks uker, men gjerne ikke noe oftere enn det. Hvis et område er fort gjort kan du legge til nye områder fra listen din etter hvert.

 
 

De neste dagene fremover blir det publisert et nytt blogginnlegg om ulike temaene i Merkes metoden. Neste tema er kontinuitet: hvordan du sikrer at du ikke slutter før du er ferdig med arbeidet. Vi håper du følger med, og gi oss gjerne kommentarer slik at vi kan lære av dine meninger.