Hvordan få lyst til å gjøre det du må og hvordan du kan påvirke din motivasjon.

Det finnes ikke mangel på motivasjon. Men det finnes absolutt mangel på den motivasjonen som hjelper deg til å gjøre det som du mener er smart for deg å gjøre.

«Din motivasjon er uløselig knyttet til alt du gjør!

Motivasjon har du hele tiden, men av og til er motivasjonen for å ligge i senga sterkere enn motivasjonen til å ta en joggetur …»
— Gry Hauge Merkesdal, gründer og Personlig Trener.

Så, er løsningen da å sitte og vente på at den "riktige" motivasjonen skal komme? Eller er det andre måter å få gjort det du vil? 

Vi vil gjerne fortelle deg hvordan du kan påvirke din egen motivasjon.
 

Hvordan få lyst til å gjøre det du må og hvordan du kan påvirke din motivasjon.

Når du er motivert av det som gir deg selv verdi i dine egne opplevelser, eller av det som gir deg lyst til å gjøre det du gjør, kaller vi det for din indre motivasjon .

Når du er motivert av det som gir deg selv verdi i dine egne opplevelser, eller av det som gir deg lyst til å gjøre det du gjør, kaller vi det for din indre motivasjon.

Hva er motivasjon?
Motivasjon er bakgrunnen for alle valg vi tar og alt vi gjør. Av og til er vi bevisst vår egen motivasjon, andre ganger ikke. Men like fullt er den der. Så for oss er det ikke om du har motivasjon eller ikke det er snakk om. Du har alltid motivasjon, det som er spørsmålet er om du har motivasjon som hjelper deg mot ditt mål. Motivasjon som gjør at du får lyst til å gjøre det du må gjøre.

Vi deler i hovedsak motivasjon opp i to deler.  

Indre motivasjon
Når du er motivert av det som gir deg selv verdi i dine egne opplevelser, eller av det som gir deg lyst til å gjøre det du gjør, kaller vi det for din indre motivasjon. Denne er ulik for alle mennesker, men har noen fellestrekk. For eksempel er gleden ved aksept og mestringsfølelse en sterk indre motivasjon hos alle. Eksempler på at indre motivasjon varierer fra person til person er at noen trives med en tur i skogen og blir motivert av opplevelsene der, mens andre trives best inne på et treningssenter. Tenk gjerne selv over hva som gir deg din indre motivasjon.

Ytre motivasjon
Når det er en positiv eller negativ konsekvens som er grunnen til at du gjør en oppgave, kaller vi det ytre motivasjon. Ytre motivasjon er motivasjon som blir påført deg fra noen andre. Det kan være pengepremier, lønnsøkning, gevinster eller medaljer. En negativ konsekvens kan være sykdom ved å ikke trene, mistet konkurranseevne ved å ikke gjennomføre endringer eller manglende kompetanse.

En endringsteori som bygger mye på ytre motivasjon er den såkalte «Burning platform». Vi har ikke funnet noe norsk navn på den, og det engelske brukes også i Norge. Teorien brukes ofte når det skal gjennomføres en radikal endring raskt. Her er det om å gjøre å skape en opplevelse eller forståelse av krise, hvor noe må endres hurtig. Tanken er at det stedet en person eller en organisasjon er (platform), er i krise (burning), og du må hurtig bort derfra. Så langt høres alt godt ut. Problemet med denne type motivasjon er at det bare motiverer folk til å flytte seg fra der de er, og ikke nødvendigvis til samme sted, altså mot samme mål. Det er også en strategi som ikke gir mye glede i arbeidet som skal gjøres. Dette er en klassisk Burning Platform: «Du må begynne å trene, ellers kommer du til å få høyt blodtrykk!». Her er det lite glede å spore, og glede er det du behøver for å skape energi inn i arbeidet du skal gjøre. Samtidig gir glede og lyst til å nå et mål større sannsynlighet for at du når målet, og ikke bare hopper av plattformen som brenner.

Vi anbefaler alltid å jobbe med positiv motivasjon. Det som trekker deg mot målet ditt og gir deg energi og glede i arbeidet du må gjøre.

 
Vi har laget en motivasjonskurve for å vise hvordan motivasjonen kan svinge. 

Vi har laget en motivasjonskurve for å vise hvordan motivasjonen kan svinge. 

Hvordan kan du påvirke din egen motivasjon?    
Først og fremst er det viktig å erkjenne at motivasjon varierer. Den kan være svak og den kan være sterk. Gjennom et arbeid er det vanlig at motivasjonen endres. Om det er store eller små oppgaver, behøver vi motivasjon. Vi tenker ofte at målet skaper motivasjon, mens alt det du ikke liker å gjøre, men som må gjøres, spiser motivasjon. Store oppgaver spiser mer motivasjon enn små, men hvis det er mange små etter hverandre kan motivasjonen forsvinne litt etter hvert. Derfor forsøker vi alltid å legge inn arbeidsoppgaver som du synes er gøy og som gir god motivasjon frem mot målet.

 • Bruk gjerne belønning av deg selv som en måte å skape din egen ytre motivasjon på.
 • Visualiser eller minn deg selv på ditt hovedmål - det målet som gir deg energi på dårlige dager.
 • Tenk på hva en venn eller en person du stoler på ville gjort i samme situasjon.
 • Fortell alle om dine mål og hva du skal gjøre for å nå dem. Det er fryktelig mye vanskeligere å ikke gjennomføre det du skal når mange vet om det.
 • Avtal med en eller flere andre personer. Lag avtaler med andre. Det gjør det mye lettere å få motivasjonen du behøver.
 
Denne trappa har vi laget for å vise sammenhengen mellom hvordan motivasjonen påvirkes av din fremgang.  Det å lykkes er kanskje den sterkeste måten å skape langvarig motivasjon. 

Denne trappa har vi laget for å vise sammenhengen mellom hvordan motivasjonen påvirkes av din fremgang.  Det å lykkes er kanskje den sterkeste måten å skape langvarig motivasjon. 

Av og til er motivasjonen bare borte. Hva gjør du da?
Det er dessverre en illusjon å tro at du alltid kommer til å føle en brennende sterk motivasjon for alle oppgavene som ligger foran deg. Ganske ofte er motivasjonen erstattet av motvilje og ulyst. På tross av dette må jobben gjøres, og du må bite tennene sammen og få det gjort. Da er det heldigvis noe du kan gjøre for å gjøre det litt lettere.

 • Gode vaner gjør at du ikke behøver like mye motivasjon for å gjøre det du skal. Forsøk å starte forsiktig og bygg vaner gradvis. Det gjør at du står bedre rustet den dagen motivasjonen svikter.
 • Planlegg og ta beslutninger på en dag du har overskudd og motivasjon. Det er lettere å gjøre det som trengs på dårlige dager om du har tatt avgjørelsene du behøver i forkant.
 • Reduser hindringene som ligger foran deg. Legg frem utstyr og kjøp inn det du behøver før du skal gjøre jobben.
 • Forsøk å gjøre det litt hyggelig rundt deg. Finn på noe du trives med.
 • Reduser målsetningen noe, men sørg for at du gjør litt av jobben. Noe er bedre enn ingenting, og det har stor betydning for din selvfølelse etterpå at du i hvert fall har gjort noe.
 
 

De neste dagene denne uken blir det publisert et nytt blogginnlegg om de ulike temaene i Merkes metoden. Neste tema er «Gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge. Det avgjør din utvikling».  Vi håper du følger med, og gi oss gjerne kommentarer slik at vi kan lære av dine meninger.