Endring og motivasjon

Vi endrer oss hele tiden.  Av og til med store byks som virkelig merkes, andre ganger skjer det helt umerkelig og vi ser det ikke selv før vi kanskje tilfeldigvis kommer over et gammelt bilde på facebook som får oss til å lure… hva har egentlig skjedd med livet mitt.. ?  

Du kan gjøre det du selv vil. :-) Du er nøkkelen til å leve ditt liv slik du ønsker. Finn ditt mål og finn ut hva du motiveres av for å nå ditt mål!

Hvis du vil ta styringen over din endring så er det noen verktøy som kan hjelpe deg.  Målet ditt bør være SMART, mer om det senere. :-) Det bør også være et mål som du virkelig ønsker å oppnå. Ofte så velger vi oss delmål istedenfor det virkelige målet.  Det kan være at noen har som mål at de ønsker å ta en eksamen, mens hovedmålet egentlig er en bestemt jobb.  Da er det jobben som er hovedmålet og eksamen som er delmålet.  På denne måten vil du få mer oversikt over hvilke aktiviteter som må gjøres for å nå det egentlige målet og dine sjanser for å lykkes økes betraktelig :-)


Tilbake til SMART.  Det betyr at målet må være S-spesifikk, M-målbart, A-akseptert, R-realistisk og T-tidsbestemt.  Et godt mål gir energi til motivasjon, god motivasjon sikrer at du jobber deg gjennom frustrasjonsperiodene frem til du når målet.  Store hovedmål bør ha flere delmål. De må også være Smarte. 

Det viktigste med en bevist endring er å ha et godt og klart mål.  Etterpå er det viktig å være klar over at alle store endringer er vanskelige å oppnå.  En anerkjent modell viser tydelig det jeg kaller frustrasjonsperioden når vanskelighetene oppstår..  Jeg har laget et eget verktøy for hvordan selve endringsperioden skal gjennomføres men synes at dette bildet viser de ulike mulighetene godt....  :-)

Alle kjenner til hvordan det er i januar på treningssentrene når mange, fulle av motivasjon og pågangsmot,- fyller treningssentrene landet over.  Det er min favoritt periode, mange motiverte mennesker som har startet en endring.  En tristere periode er når det blir bedre plass på parkeringsplassen i  februar. Da møter mange frustrasjonsperioden uten å ha en plan for hva som skal gjøres.  Alle møter en frustrasjon, de som kommer gjennom er de som har mottiltakene... 

På vei mot toppen. :-) Positiv livsendring som Merkes ;-) 

På vei mot toppen. :-) Positiv livsendring som Merkes ;-) 

Stor endring gjør vondt, spesielt når målene om endring er å endre noe av det som definerer deg som person. Jeg har sittet i bilen i garasjen og grått. Innsett at det jeg har gjort mitt hele voksne live, måten jeg har snakket på til mine nære noen ganger ikke har vært bra. Denne erkjennelsen og samtidig ha en strategi for å takle denne motstanden, har fått meg videre mot mitt mål. Uansett hvilken endring du ønsker, så vil det på et tidspunkt gjøre vondt.
Endring uten motivasjon er sjelden en god endring og motivasjon uten endring skaper frustrasjon.  Men motivasjon som finner endring skaper mer motivasjon. Slik er det at suksess skaper suksess og spiralen blir oppadgående.  Du må finne ut hva som skal til for at du kommer i din egen flytsone. :-)

Endring uten motivasjon er sjelden en god endring og motivasjon uten endring skaper frustrasjon.  Men motivasjon som finner endring skaper mer motivasjon. Slik er det at suksess skaper suksess og spiralen blir oppadgående.  Du må finne ut hva som skal til for at du kommer i din egen flytsone. :-)

Jeg motiveres av både ytre og indre motivasjon. og det gjør de fleste. Hovedmålet langt der fremme er sjelden nok for å drive meg videre, derfor belønner meg selv med ting eller begivenheter (ytre motivasjon). Jeg vil leke og jeg vil utforske. :-) Det er noe av det som er min motivasjon. Jeg belønnet meg selv med en fotoshoot med fotograf Anette-Marie etter endt PT Studie og hard trening hvor jeg nådde alle målene mine.  Det var tøft. Krevende studie, hverdagen med full jobb og fire små, min mor ble alvorlig syk og døde. Jeg opprettet også eget firma i denne tiden. Det var mye motstand som kunne gjort at jeg ga opp. I denne prosessen var jeg bevisst på hva min indre motivasjon og ytre motivasjon var. Jeg visste hvilken belønning jeg ville få til slutt og underveis. Samtidig hadde jeg  aktivitetsplaner årsplan, månedsplan og ukeplan som gjorde at jeg kunne se at jeg nådde de enkelte delmålene og jeg visste hva min flytsone var slik at spenningen var kontinuerlig. Jeg nådde mine mål slik jeg har stort sett gjort de siste ti årene.  

Foto tatt av fotograf Anette-Marie :-) En herlig dag og et flott minne :-) JEG KLARTE DET!

Foto tatt av fotograf Anette-Marie :-) En herlig dag og et flott minne :-) JEG KLARTE DET!

Jeg har laget en metode for å nå mine mål. Hva trenger du for å nå dine mål?

For å lykkes med en villet endring så må det også være en plan, det blir kanskje tema for neste blogg ...   :-) 

følg meg gjerne :-)