Triggerpunktbehandling kan være svært effektivt for å løse opp i langvarige eller kroniske smerter og redusert bevegelighet i muskulaturen. Det kan oppnås både gjennom massasje eller, for å komme enda dypere og få bedre effekt, - ved hjelp av nåler- dette er målet med IMS. 

Kathrine Vereide

Akupunktør Kathrine Vereide har lang erfaring fra tradisjonell kinesisk akupunktur (TKM) og har en Bachelor utdannelse i TKM-akupunktur.  Hun har i den senere tid begynt å jobbe med muskulær behandling (IMS) med nåler kombinert med triggerpunkts-behandling og har fullført videreutdannelse i Intra Muskulær Stimulering (IMS), 15 studiepoeng, som en av få nålebehandlere i Norge.

Mange av de problemene vi sliter med i dag skyldes for korte muskler og dårlig bevegelighet - IMS og triggerpunkt er en måte å behandle dette på
— Sertifisert IMS utøver og akupunktør - Kathrine Veriede

Klikk på knappen nedenfor om du vil vite mer så tar vi kontakt med deg. 


Tekst hentet fra IMS Norge (www.imsnorge.no

IMS - INTRAMUSKULÆR STIMULERING

Selv om IMS også bruker nåler så har IMS lite til felles med klassisk akupunktur, og skiller seg fra den asiatiske metoden ved å ha en sterk kobling til vestlig medisinsk undersøkelse og triggerpunktbehandling. 

Mange kroniske eller langvarige smerter skyldes for korte muskler som gir dårlig bevegelighet og feilbelastninger.  

IMS involverer bruk av akupunkturnåler
spesifikt mot den skadede muskelen, som har blitt forkortet på grunn av stress.
Disse forkortede musklene forårsaker smerter, ikke bare i den berørte muskelen, men også i omkringliggende sener og ledd pga. den ekstra belastning disse får.

12208867_1931209857103531_7073335472831116520_n.jpg

IMS behandlingen får muskelen til å "gripe" nålen, som igjen tvinger den forkortede muskelen til å slappe av, og som et resultat av dette vil smertene avta.

Behandling av Nevropatiske smerter
Man kan ikke operere hypersensitivitet eller muskelforkortninger. Smertestillende medikamenter "skjuler" bare smertene. Målet for behandlingen er å "slippe" muskelsammentrekningen som presser på og irriterer nerven. Hyperfølsomme områder vil bli reduserte og det konstante drag i den korte muskelen vil avta.

Det korte muskel syndrom
En viktig faktor ved nevropatiske smerter er muskelforkortning pga. muskelkramper og kontrakturer. Muskelforkortninger medfører smerter pga. drag og irritasjon på omkringliggende sener og ledd. Dette kan medføre slitasjeplager som senebetennelse og leddplager.

Effekten av IMS
Effekten av IMS bygger seg gradvis opp - nåling stimulerer en viss mengde tilhelning, og til slutt vil tilstanden bli tilhelet og smertene forsvinner. Denne tilhelningen tar ca. 21 dager! Flere pasienter som har fått IMS behandling har vært smertefrie i over 20 år.

Du kan lese mer om IMS på IMS Norge og http://ubcgunnims.com/what-is-ims/