Utvikling som Merkes

Det er ikke tilfeldig om du når dine mål, å skape en positiv utvikling krever at de riktige tingene gjøres i riktig rekkefølge til riktig tid og på riktig måte.

Gjennom vår tverrfaglighet og Merkes - metode sikrer vi at din utvikling følger det sporet den skal slik at du når dine mål.  Vi jobber med endringer som merkes og som er varige. Derfor tar vi alltid utgangspunkt i gruppens eller den enkeltes ståsted, omgivelser og muligheter. For oss er det viktig at endring og utvikling er gøy - derfor har vi som arbeidsmål at #livetskallekes.

Vi har et tverrfaglig tilbud og tilbyr endringskompetanse til alle kundegrupper.

VÅRE ARBEIDSOMRÅDER ER:

  • Trening, kosthold og livsstil
  • Økt prestasjon
  • Veiledning og coaching
  • Forretningsutvikling og bedriftsrådgivning
  • Arbeid med veiledning i forhold til ytelser og yrkesliv